Waarschuwing

Laden XML bestand mislukt

Comment not terminated

Verkiezing burgemeesters, hoe gaat dat in uw dorp?

valasztas-aDinsdag 7 september 2010 - Op 3 oktober van dit jaar worden in Hongarije in tegen de 3200 gemeenten de raadsverkiezingen gehouden. Behalve op vertegenwoordigers in de plaatselijke gemeenteraden kan er door de ongeveer 8,2 miljoen kiezers ook gekozen worden voor provinciale raden en op kandidaat-burgemeesters. In Boedapest worden in alle stadsdistricten burgemeesters gekozen en een hoofdburgemeester voor de hele stad.
Ook kunnen de dertien etnische minderheden die in Hongarije wonen op een plaatselijke vertegenwoordiger stemmen. Volgens de nieuwe wetsregels met betrekking tot verkiezingen mag er vanaf 00.00 in de nacht van zaterdag op zondag geen campagne meer gevoerd worden.

Tot afgelopen vrijdagmiddag 3 september konden de aanbevelingsbriefjes door burgers worden ingeleverd waardoor partijen en hun kandidaten mee kunnen doen aan de verkiezingen. Haal je niet genoeg van deze briefjes binnen, dan kun je je niet verkiesbaar stellen. In veel steden zorgde dat voor een race om de briefjes. Maar ook in dorpen, waar enkel een burgemeester met eventueel een paar oudgedienden de lakens uitdeelt, moet er een bepaald aantal briefjes worden verzameld. In die dorpen willen nog wel eens andere middelen gebruikt worden om aan het benodigde aantal te komen. Een al jaren op zijn of haar post zittende burgemeester heeft genoeg macht en middelen opgebouwd om de dorpsgenoten onder druk te zetten. En met de juiste druk op de juiste plaats zullen veel van die dorpsbewoners op 3 oktober vanzelfsprekend op de burgemeester gaan stemmen.

Bij Hongarije Vandaag zijn een aantal van dit soort 'dorpsverhalen' bekend. Maar hoe gaat het er in het dorp bij u aan toe? Wat zijn daar de verhoudingen tussen de burgemeester en de inwoners? Zal die op zijn post blijven of komt een frisse kandidaat eindelijk de zo nodige investeringen in het dorp in gang zetten? Hongarije Vandaag is nieuwsgierig naar uw verhalen. Wilt u beschrijven wat er in uw dorp of gemeente gebeurt? Hongarije Vandaag wil dat graag op haar website plaatsen. Stuur daarvoor een e-mail naar:

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije