Waarschuwing

Laden XML bestand mislukt

Comment not terminated

Mediawet goedgekeurd, Annamária Szalai aan de slag

szalai-aDonderdag 12 augustus 2010 - Afgelopen dinsdag zijn wetsvoorstellen voor een nieuwe Mediawet, die eerder door het parlement al waren aangenomen, door de nieuwe president Pál Schmitt ondertekend. De eerste twee onderdelen van deze nieuwe en zeer omstreden Mediawet, ingediend door de Fidesz, maken nu de weg vrij voor een nieuw controlerend overheidsorgaan en veranderingen in de perswet. Ondanks de vele kritiek uit binnen- en buitenland, waarmee de Fidesz zeker niet blij was, zijn de wetten nog snel voor het zomerrecces doorgedrukt. In de herfst worden nog andere onderdelen van de nieuwe wet in het parlement behandeld. Nu de president de eerste delen heeft ondertekend, lijkt er geen weg meer terug.

Annamária Szalai (foto inzet) werd direct na de goedkeuring van Schmitt door premier Viktor Orbán voor een periode van negen jaar officieel benoemd tot voorzitter van de nieuwe Nationale Raad voor Media en Telecommunicatie (NMHH). Szalai was tot nu toe afgevaardigde van de Fidesz en media-toezichthouder in het Landelijk Radio en Televisie Orgaan (ORTT). Zij pareert vanuit haar nieuwe functie natuurlijk meteen de kritiek. Ze vindt dat het pakket aan nieuwe wetten juist de professionele onafhankelijkheid van de publieke media garandeert. De Raad richt zich niet op kleine onbeduidende details, maar op de grote strategie, efficiency en kostenbesparing. De vele kritiek vindt ze beledigend. Die wordt in gang gezet door ontevreden mensen in het buitenland, aldus Szalai.

Die buitenlandse kritiek op de wetsvoorstellen kwam onder meer vanuit de Europese Federatie van Journalisten (EFJ) en van Dunja Mijatovic, vertegenwoordiger van het OSCE (OVSE) voor Vrijheid van Media. "De nieuwe wetten zeer zorgelijk wat betreft de vrijheid van media in uw land", aldus Mijatovic in een brief aan de Hongaarse Minister van Buitenlandse Zaken János Martonyi. Aidan White, secretaris-generaal van EFJ verwoorde zijn zorgen nog scherper: "Het nieuwe pakket aan wetten voldoet niet aan de Europese normen voor diversiteit en pluraliteit en het draait de klok terug naar een tijd toen Hongaren leefden onder het communisme in de schaduw van staatscontrole op de media."

Binnenlandse kritiek komt behalve van journalistieke organisaties en verschillende omroeporganisaties ook vanuit de oppositiepartijen MSZP en LMP, die de zaak aanhangig willen maken bij het Constitutionele Hof omdat de wet in strijd zou zijn met de Grondwet. Zij zijn teleurgesteld dat president Schmitt ze al heeft ondertekend, ondanks de protesten vanuit binnen- en buitenland. Volgens hen zal de nieuwe Mediawet de onafhankelijkheid van de media schaden en directe of indirecte gevolgen gaan hebben voor de publieke media en persvrijheid. De Jobbik partij wil ook deze wet aan het Constitutionele Hof voorleggen. Vice-voorzitter van Jobbik, Előd Novák, zei dat hij verwacht had dat de president voorafgaand aan de ondertekening zich zou hebben laten adviseren door het Hof. Novák vindt dat president Schmitt, ook partijlid van de Fidesz, in het partijbelang heeft gehandeld.

>>>> Bronnen:  MTI, EUOBSERVER

 

Facebookgroepen Hongarije Nederlandstalig

Hieronder ziet u een overzicht van verschillende facebookgroepen van Nederlanders, Belgen en Hongaren die met elkaar communiceren in de Nederlandse taal maar ook in het Hongaars of het Engels. Staat er een facebook-groep niet bij? Stuur uw tip naar:

Nederlandse Ambassade in Hongarije             Wie woont waar in Hongarije            Boekendag Boedapest
Belgische Ambassade in Hongarije   Wonen en leven in Hongarije   Studentenvereniging Hongarije
Hungarian Business Network Nederland   Hongaars-Vlaamse club   KRE Boedapest Neerlandistiek
Nederlandse Vereniging in Hongarije   Stichting Kinderhulp Hongarije    ELTE Boedapest  Neerlandistiek 
Nederlanders en Belgen in Hongarije   Stichting Rex dierenwelzijn Hongarije    Universiteit Debrecen Neerlandistiek
Belgen in Hongarije    Marktplaats Hongarije   Hungária Club 1929
Hongarije Groep   De Hongaarse Taal   Wonen en reizen in Hongarije